Alimentatieindexering

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast.
Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd.
Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering geldt van rechtswege dus automatisch.
Partijen kunnen er samen wel van afwijken. Zo kunnen zij de indexering uitsluiten of een ander percentage afspreken.
Hebt u hier vragen over, dan kunt u contact opnemen met Martijn Kalle.

Claudine Kouijzer