Actueel

Indexering alimentatie

Het indexeringspercentage voor 2023 is bekend gemaakt. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Het percentage bedraagt 3,4%. Dit dient u zelf door te voeren. Het geldt namelijk van rechtswege, derhalve ook als de andere ex-partner u er niet op attendeert.

Verlies van gezag na uithuisplaatsing

Sinds enkele jaren geldt voor ouders van wie een kind uit huis is geplaatst dat zij vaak het gezag kwijtraken. De wet biedt die mogelijkheid als de aanvaardbare termijn is verstreken. Daarmee wordt bedoeld dat een kind binnen een redelijke termijn moet weten waar het aan toe is; gaat het ooit weer thuis bij de ouder(s) wonen […]

Alimentatieindexering

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast.Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd.Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering geldt van […]