Actueel

Partneralimentatie nieuwe manier van berekenen

Met ingang van dit jaar (2023) gaan rechters op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding.  Dit wordt gedaan om de verschillen, die waren ontstaan tussen de berekening van kinderalimentatie en partneralimentatie, zoveel als mogelijk te beperken. Daarvoor wordt het zogenaamde “woonbudget” ingevoerd. In plaats van de daadwerkelijke lasten voor […]

EINDELIJK GEZAG BIJ ERKENNING

EINDELIJK GEZAG BIJ ERKENNING Het heeft lang geduurd, maar nu is de wet toch eindelijk per 1-1-2023 gewijzigd. Indien een kind is geboren na 1-1-2023 en na 1-1-2023 wordt erkend, dan hebben de ouders automatisch samen het gezag. Daarvoor gold dat alleen voor ouders die gehuwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. Die ongelijkheid is […]

Indexering alimentatie

Het indexeringspercentage voor 2023 is bekend gemaakt. Dit geldt voor zowel kinderalimentatie als voor partneralimentatie. Het percentage bedraagt 3,4%. Dit dient u zelf door te voeren. Het geldt namelijk van rechtswege, derhalve ook als de andere ex-partner u er niet op attendeert.

Verlies van gezag na uithuisplaatsing

Sinds enkele jaren geldt voor ouders van wie een kind uit huis is geplaatst dat zij vaak het gezag kwijtraken. De wet biedt die mogelijkheid als de aanvaardbare termijn is verstreken. Daarmee wordt bedoeld dat een kind binnen een redelijke termijn moet weten waar het aan toe is; gaat het ooit weer thuis bij de ouder(s) wonen […]

Alimentatieindexering

Ieder jaar wordt door het ministerie bepaald met welk percentage de alimentatie voor ex-partners en voor kinderen moet worden aangepast.Per 1 januari 2021 dient de alimentatie met 3% te worden verhoogd.Regelmatig krijg ik de vraag of de indexering alleen geldt als de alimentatiegerechtigde er om vraagt. Dat is niet het geval. De indexering geldt van […]