Partneralimentatie nieuwe manier van berekenen

Met ingang van dit jaar (2023) gaan rechters op een andere manier berekenen hoeveel partneralimentatie mensen kunnen betalen na een echtscheiding.  Dit wordt gedaan om de verschillen, die waren ontstaan tussen de berekening van kinderalimentatie en partneralimentatie, zoveel als mogelijk te beperken. Daarvoor wordt het zogenaamde “woonbudget” ingevoerd. In plaats van de daadwerkelijke lasten voor een woning mee te nemen in een berekening, wordt uitgegaan van een woonlast die wordt berekend aan de hand van een vast percentage van het netto inkomen. Dat percentage is 30%. Verdien je netto euro 3.000,- dan is de woonlast in de berekening van de draagkracht dus euro 900,-.

Een te dure woning huren om daarmee de alimentatie te drukken is dan niet mogelijk, zo vermeldt de rechtspraak zelf.

Bij kinderalimentatie geldt deze regel al en is er de nodige discussie geweest in rechtszaken over die forfaitaire woonlast. We zullen afwachten hoe dat met de partneralimentatie het geval zal zijn.

Dat er nu anders wordt gerekend betekent niet dat dit een wijziging van omstandigheden oplevert om uw oude zaak opnieuw aan de rechter voor te leggen. Dat kan natuurlijk wel bij bijvoorbeeld verlies of vermindering of toename van inkomsten.