Mr. Claudine Kouijzer

Nadat Claudine was afgestudeerd aan de Universiteit van Utrecht heeft zij een jaar als gerechtssecretaris bij de rechtbank Middelburg gewerkt. Sinds 2000 werkt zij als advocaat in Zeeland en vanaf 2010 als partner bij Kalle Advocatuur.

Claudine heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht en jeugdrecht en is lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten NVSA en van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten VNJA. Daarnaast verleent zij rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten. Claudine was van 2013 tot 2019 lid van de contactcommissie Jeugdrecht in het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Onze cliënten omschrijven haar als inhoudelijk scherp, meelevend en met een kritische, juridische blik. Zij krijgt vaak complimenten over haar professionele optreden, snelle reactie op vragen en goede contacten met het thuisfront in geval van detentie.

Over haar werk zegt ze: “Ik krijg energie van het helpen van mensen met juridische vraagstukken en vind het een eer dat zij mij op deze manier toelaten tot hun persoonlijke situatie. De grootste uitdaging is om complexe, juridische kwesties transparant en in duidelijke taal aan mijn cliënten, maar zeker ook bij de rechter, te presenteren.”

In haar vrije tijd speelt Claudine graag tennis. Sinds 2015 is zij lid van de Raad van Toezicht van Stichting Kinderopvang Walcheren.

Claudine staat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de gebieden personen- en familierecht en strafrecht. Dit betekent dat zij minimaal per jaar 10 punten behaalt voor opleidingen voor deze gebieden.