Mr. Martijn Kalle

Na zijn studie aan de Universiteit van Rotterdam en de postdoctorale opleiding Law and Economics, is Martijn gestart als gerechtssecretaris bij de rechtbank Middelburg. Vervolgens werd hij in 2000 beëdigd als advocaat en werkte hij eerst in Zierikzee en later in Goes. In 2009 is hij Kalle Advocatuur begonnen in Middelburg.

Martijn is naast advocaat ook mediator en aangesloten bij de vereniging familierechtadvocaten en scheidingsmediators vFAS en geregistreerd en gecertificeerd bij Mediatorsfederatie Nederland. Verder heeft hij jarenlange ervaring in strafzaken en verleent hij rechtsbijstand aan psychiatrische patiënten in het kader van de Wet verplichte ggz, Wet zorg en dwang en Wet forensische zorg. Ook wordt hij als bijzondere curator benoemd door de rechtbank.

Onze cliënten waarderen hem om zijn laagdrempelige werkwijze, goede bereikbaarheid, heldere manier van formuleren, het goed inschatten van de zaak en zijn de-escalerende aanpak met respect voor alle partijen. Verder krijgt hij vaak te horen dat hij veel rust uitstraalt.

Over zijn werk vertelt hij: “Het geeft mij een goed gevoel om mensen bij te kunnen staan en voor ze te strijden op het moment dat zij met problemen worden geconfronteerd – op ieder rechtsgebied. Bij het familierecht spelen altijd meerdere belangen, waaronder vaak die van de kinderen. Om dan rust en vertrouwen te kunnen geven aan cliënten is een belangrijke drijfveer.”

Martijn sport graag in zijn vrije tijd (o.a. padellen en voetbal). Verder is hij lid van de Regionale Mediaraad van Omroep Zeeland.

Martijn staat ingeschreven in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten op de gebieden personen- en familierecht en strafrecht. Dit betekent dat hij minimaal per jaar 10 punten behaalt voor opleidingen voor deze gebieden.