Jeugdrecht

Ook kinderen kunnen met het recht te maken krijgen. Bijvoorbeeld als een kind uit huis dreigt te worden geplaatst of indien de raad voor de kinderbescherming een verzoek tot ondertoezichtstelling heeft ingediend. Dat soort zaken valt onder het burgerlijk recht.

Maar kinderen kunnen ook met het strafrecht in aanraking komen: zowel bij de kinderrechter als tijdens een zogeheten transactiezitting bij de officier van justitie. Bijvoorbeeld na een diefstal, drugsbezit of een vechtpartij.

Kalle advocatuur is een gespecialiseerd jeugdrechtkantoor dat zowel de minderjarigen als ouders bijstaat. Het gaat dan om juridische problemen als:

  • (beëindiging uit) ouderlijk gezag
  • ondertoezichtstelling en/ of (gesloten) uithuisplaatsing
  • omgangsregeling/zorgregeling
  • afstammingskwesties
  • klachten over of geschillen met gecertificeerde instellingen zoals Jeugdbescherming West, de William Schrikker Stichting, het Leger des Heils of over Raad voor de Kinderbescherming
  • DNA bezwaarschrift

Bij dit soort zaken speelt emotie altijd een grote rol. Daarom is de samenwerking tussen advocaat en kind of ouder(s) erg belangrijk. Daar investeren wij veel tijd in. Verder vinden wij het belangrijk dat u zich gehoord voelt, maar ook dat u de juridische onderwerpen goed begrijpt. Wij leggen het zó uit dat u snapt waar het om gaat.

Soms wijken de belangen van de minderjarige af van de belangen van zijn/haar ouders. De rechter kan dan (ook op verzoek van het kind) een bijzondere curator benoemen. De bijzondere curator komt op voor de belangen van een kind, in de rechtszaal en daarbuiten. Ook de advocaten van Kalle Advocatuur kunnen als bijzondere curator optreden.